Juridische informatie

Eigenaars en redacteuren van de website

U bent verbonden met de website Les Jardins de la Mansonière (https://www.mansoniere.fr/) dont les waarvan de eigenaars en uitgevers zijn

Michèle et Philippe MANSON
La Mansonière
61250 Saint Céneri le Gérei
Telefoon : 02 33 26 73 24
E-mail :
RCS-Alençon : 384 716 577

Vertalingen :

  • in het Engels: Sidney Pizan en Ken Tatham
  • n het Nederlands: M. Van Kelf

Kaart van de tuinen :

  • Géraldine Gouraud

Conception/réalisation du site

Hosting van de site

De site wordt gehost door OVH (https://www.ovhcloud.com/fr/) – Telephony and Internet hosting solutions, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix.

Respect voor intellectuele eigendom

Alle merken, foto’s, teksten, commentaren, illustraties, afbeeldingen (al dan niet geanimeerd), videosequenties, geluiden, alsook alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van de Site en, meer in het algemeen, alle elementen die op de Site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten inzake intellectuele eigendom.

Zij zijn de volledige eigendom van de uitgever of zijn partners, tenzij anders vermeld. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden. Het feit dat de Uitgever geen juridische stappen onderneemt zodra hij op de hoogte is van dergelijk ongeoorloofd gebruik, betekent niet dat hij instemt met dergelijk gebruik of afziet van dergelijke stappen.

Alleen privégebruik binnen de familiekring is toegestaan en elk ander gebruik vormt een inbreuk op het auteursrecht en/of de naburige rechten, zoals gesanctioneerd door de wet op de intellectuele eigendom.

Voor het geheel of gedeeltelijk gebruik van deze inhoud is voorafgaande toestemming van de uitgever of de houder van de rechten op deze inhoud vereist.

Hyperlinks

De Site kan hyperlinks bevatten naar andere websites die door derden en niet door de Uitgever worden gepubliceerd en beheerd. De Uitgever kan niet direct of indirect aansprakelijk worden gesteld indien dergelijke sites van derden niet voldoen aan de wettelijke bepalingen.