Privacybeleid

Deze pagina geeft uitleg over ons beleid inzake het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer u https://mansoniere.fr gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot die gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om uw verzoeken te beantwoorden en uw ervaring op https://mansoniere.fr te verbeteren. Door deze site te gebruiken stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Definities

 • Persoonsgegevens: gegevens over een levende persoon die uit die gegevens (of uit die gegevens en andere informatie waarover wij beschikken of kunnen beschikken) kan worden geïdentificeerd.
 • Gebruiksgegevens: worden automatisch verzameld en worden gegenereerd door het gebruik van deze site of door de infrastructuur van deze site zelf (bijv. hoe lang een pagina wordt bekeken).
 • Cookies: kleine informatiebestanden (verbindingsinformatie, voorkeuren, bezochte pagina’s, enz.) die op uw apparaat (computer, tablet of smartphone) worden geplaatst wanneer u websites bezoekt. Ze stellen de bezochte sites in staat gegevens op te slaan die ze later opnieuw kunnen gebruiken. Sommige zijn verplicht voor de goede werking van de sites en de meeste worden gebruikt om informatie te verzamelen.
 • Gegevensbeheerder: de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen, dan wel gezamenlijk of met anderen) het doel van en de wijze waarop alle persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt, vaststelt. Voor de toepassing van dit privacybeleid zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. – Onderaannemers (of dienstverleners): De term subverwerker (of dienstverlener) verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die namens de verantwoordelijke voor de verwerking gegevens verwerkt. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van meer dan één dienstverlener om uw gegevens efficiënter te verwerken.
 • Data Subject (of Gebruiker): elke levende persoon die onze site gebruikt en die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van gegevens

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens voor verschillende doeleinden om uw bezoek aan onze site te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens


Persoonlijke gegevens

Als u contact met ons opneemt via ons contactformulier, geeft u ons uw naam, voornaam, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer, zodat wij contact met u kunnen opnemen om uw verzoek te beantwoorden. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u nieuwsbrieven en andere voor u interessante informatie te sturen. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van communicatie van ons door ons een e-mail te sturen met als onderwerp “stop e-mail”.


Gebruiksgegevens (statistische gegevens)

We kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop u de site bezoekt en gebruikt. Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals browsertype, browserversie, de pagina’s van onze site die u bezoekt, de datum en tijd van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens. Wij gebruiken deze gegevens om uw ervaring op onze site te verbeteren.

racking- en cookiegegevens

Wij gebruiken cookies en andere soortgelijke trackingtechnologieën om activiteiten op onze site te volgen, en wij bewaren bepaalde informatie. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden naar uw browser gestuurd vanaf een website en worden opgeslagen op uw apparaat (computer, tablet of smartphone). Andere trackingtechnologieën zoals pixels, tags en scripts worden ook gebruikt om informatie te verzamelen en te volgen en om onze site te verbeteren en te analyseren.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 • Sessiecookies. Wij gebruiken Session Cookies om onze site te beheren.
 • Voorkeurcookies. Wij gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. Wij gebruiken beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden.

Wanneer u inlogt op onze site, kunt u in een venster “Cookie toestemming beheren” alle cookies weigeren/aanvaarden die niet essentieel zijn voor de goede werking van de site (statistische cookies). U kunt ook, in de instellingen van uw browser, ervoor kiezen om alle cookies (functionele en statistische) te weigeren, maar het is mogelijk dat u bepaalde elementen van onze site niet kunt gebruiken.

Gebruik van gegevens

De website https://www.mansoniere.fr gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om u in staat te stellen de interactieve functies van onze site te gebruiken wanneer u dat wenst.
 • Om te reageren op uw verzoeken (via het contactformulier).
 • Om waardevolle gegevens of analyses te verzamelen om onze site te verbeteren.
 • Om het gebruik van onze site te controleren.
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en oplossen.
 • Om u te informeren over nieuws en evenementen die wij aanbieden, tenzij u reeds hebt aangegeven dat u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen.

Bewaring van gegevens

https://mansoniere.fr zal uw Persoonlijke Informatie alleen bewaren voor zolang als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens voor zover dat nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze overeenkomsten en ons beleid te handhaven.

https://mansoniere.fr zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer dergelijke gegevens worden gebruikt om de veiligheid te verbeteren of de functionaliteit van onze site te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn dergelijke gegevens voor een langere periode te bewaren.


Overdracht van gegevens

Informatie over u, inclusief uw Persoonsgegevens, kan vanuit uw regio, provincie, land of andere territoriale indeling worden overgebracht naar – en opgeslagen op – computers op een plaats waar de wetten inzake gegevensbescherming verschillen van die van het grondgebied waar u verblijft.

Als u buiten Frankrijk woont en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, moet u weten dat wij gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar Frankrijk overbrengen en daar verwerken.

Door dit Privacybeleid te aanvaarden en vervolgens dergelijke informatie te verstrekken, stemt u in met een dergelijke overdracht.

https://mansoniere.fr neemt alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en uw Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een organisatie of land tenzij er adequate controles zijn, in het bijzonder met betrekking tot de beveiliging van uw gegevens en andere persoonsgegevens.


Openbaarmaking van gegevens aan de rechtshandhaving

In bepaalde omstandigheden kan https://mansoniere.fr verplicht zijn uw Persoonsgegevens vrij te geven indien de wet dit vereist of in antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of overheidsinstantie).

Vertaald door Deep (gratis versie).